NAN edo Pasaportea.

Burututako ikasketen ziurtagiria.